info ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

cbg_header

รู้จักกับก๊าซ CBG

สถาบันพลังงาน มช. (ERDI - CMU) ได้พัฒนาพลังงานทดแทน ที่เรียกว่า "ก๊าซ CBG" โดยนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกระบวนการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี Water Scrubbing และ เทคโนโลยี Membrane เพื่อให้ได้ก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ CBG ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV (Natural Gas for Vehicles) สามารถนำไปใช้สำหรับยานยนต์ และนำไปบรรจุถังสำหรับใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งประสบปัญหาด้านราคา และมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต โดยให้บริการรูปแบบงาน Turn Key อย่างมืออาชีพ

"CBG : Compressed Biomethane Gas"

กระบวนการผลิตก๊าซ CBG

cbg_flow

คุณสมบัติของก๊าซ CBG

cbg_property

** การติดไฟ (Flammability limit) เป็นขอบเขตการเผาไหม้ที่ต้องมีสัดส่วนของ ไอเชื้อเพลิงในอากาศที่จะลุกไหม้ได้เมื่อมีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูงถึงอุณหภูมิติดไฟ

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซ (CBG) ที่สถาบันฯ ให้บริการ

เทคโนโลยี Water Scrubbing

 • มีกลไกการทำงาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 • ไม่ใช้สารเคมี เป็นส่วนประกอบในการผลิตก๊าซ CBG
 • ได้ก๊าซ CBG ที่มีความบริสุทธิ์สูง
 • ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนในท่อ
 • ไม่ใช้ความร้อน

เทคโนโลยี Membrane

 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบน้อย สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดได้
 • ไม่ใช้สารเคมี เป็นส่วนประกอบในการผลิตก๊าซ CBG
 • ระบบมีอายุการทำงานยาวนาน 10 – 15 ปี
 • สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้

ประโยชน์ของก๊าซ CBG

 • นำมาทดแทนก๊าซ NGV ในการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ได้
 • นำมาทดแทนก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนและเตาเซรามิค
 • รองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคต
 • เป็นพลังงานทดแทนที่สามารถสร้างขึ้น โดยไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ
 • ช่วยลดของเสียอย่างครบวงจรลดปัญหามลพิษและสภาวะโลกร้อน

นำไปใช้สำหรับยานยนต์ทดแทนก๊าซ NGV

cbg_car

การเปรียบเทียบสมรรถนะ และมลพิษของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ CBG

cbg_property2

นำไปใช้ภาคครัวเรือนทดแทนก๊าซ LPG

cbg_cook cbg_tank cbg_cook2

นำไปใช้สำหรับเตาเซรามิค

cbg_ceramic

ผลงานของสถาบัน

ระบบผลิตก๊าซ CBG ต้นแบบ แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Unite) ณ สถาบันพลังงาน มช.

เทคโนโลยี Water Scrubbing
กำลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อวัน ผลิตจากก๊าซชีวภาพของมูลสุกร
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน และก๊าซ NGV

cbg_plant

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิคล์ จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เทคโนโลยี Water Scrubbing
กำลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อวัน ผลิตจากก๊าซชีวภาพของมูลโคนม
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถไถภายในฟาร์ม ใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน

cbg_freshmilk

บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เทคโนโลยี Water Scrubbing
กำลังการผลิต 385 กิโลกรัมต่อวัน ผลิตจากก๊าซชีวภาพของมูลไก่ไข่
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : บรรจุลงถังเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน ใช้ทดแทนก๊าซ LPG

cbg_rpm_plant

บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เทคโนโลยี Membrane
กำลังการผลิต 400 กิโลกรัมต่อวัน ผลิตจากก๊าซชีวภาพของมูลไก่ไข่
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ภายในฟาร์ม ใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน และก๊าซ NGV

cbg_sf_farm


downloadbutton    vdobutton

ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 310, 311, 366

Tags ที่เกี่ยวข้อง >>

Biogas, พืชพลังงาน CSTR, Flare, Bioscrubber

Back to Top

Online : 2
Today : 66
Total : 803,393