ERDI CMU สนับสนุนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "มอดินแดงเกมส์"

ERDI CMU สนับสนุนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "มอดินแดงเกมส์"

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณให้แก่นักกีฬาเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 ...

21 มิ.ย. 2018, 15:57
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
ERDI 10 years 10 Solutions
การคำนวนพลังงานเบื้องต้น
วีดีโอสถาบัน
More VideoTags ที่เกี่ยวข้อง
พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, Smart Meter
Online : 8
Today : 19
Total : 718,993