คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนานาชาติ เยี่ยมชมโครงการวิจัยด้านการผลิตพลังงานทดแทน

คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนานาชาติ เยี่ยมชมโครงการวิจัยด้านการผลิตพลังงานทดแทน

  ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ และคุณชุมนัดภ์ มณีศิริ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร To...

21 มี.ค. 2018, 13:18
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
No Image

โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำเสียชนิดซัลเฟตสูง เพื่อป...

แหล่งทุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

3 ก.ค. 2017, 18:03
ERDI 10 years 10 Solutions
การคำนวนพลังงานเบื้องต้น
วีดีโอสถาบัน
More VideoTags ที่เกี่ยวข้อง
พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, Smart Meter
Online : 5
Today : 83
Total : 687,108