file คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

9 ต.ค. 2018, 11:03    

รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบุคลากรงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับฟังการบรรยาย โครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU Smart City  Clean Energy และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

 

Back to Top

Online : 9
Today : 457
Total : 779,441