file เทศบาลเมืองแม่เหียะ ศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ CMU Smart City – Clean Energy

2 ต.ค. 2018, 13:48    

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU Smart City – Clean Energy  และเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร รองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้เป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาด รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

 

Back to Top

Online : 7
Today : 452
Total : 779,436