file Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงาน Introduction to Biogas

4 ต.ค. 2017, 13:33    

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการ  Agricultural Management Systems in Northern Thailand & Lanna (Northern Thai) Culture Program จาก Ngee  Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย Introduction to Biogas พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม ระบบการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด(CBG) สำหรับยานยนต์ โดยมี คุณจารุ จิรพรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

 

Back to Top

Online : 6
Today : 56
Total : 729,274