file คณะผู้บริหาร วพน.รุ่น 10 เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

2 ต.ค. 2017, 14:34    

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 10 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Online : 5
Today : 56
Total : 729,274