global Energy Focus

 • link เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน ( 31 ก.ค. 2013, 8:47 )

  “พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดในขณะนี้คือ หญ้าเนเปียร์ แต่การใช้หญ้าเนเปียร์ที่แต่เดิมปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ มาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเป็นพลังงานทดแทน จึงเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้”

 • link “หญ้าเนเปียร์” พืชพลังงานทางเลือกใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ( 2 ก.ค. 2013, 10:55 )

  จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ภาคใต้และเหตุการณ์ที่พม่าต้องหยุด ซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะก๊าซในปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นปีที่ประชาชนไทยเริ่มหวั่น ไหวกับปัญหาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะมีใช้อย่างเพียงพอใน อนาคต?!กระทั่งมีข้อถกเถียงเรื่องพลังจากทดแทนเลยไปถึงการสร้างโรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้าของไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตแม้ ทางภาครัฐจะยืนยันว่าพลังงานไฟฟ้าเรามีเพียงพอก็ตาม

 • link “หญ้าเนเปียร์” พืชพลังงานทางเลือกใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ( 2 ก.ค. 2013, 10:08 )

  จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ภาคใต้และเหตุการณ์ที่พม่าต้องหยุดซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะก๊าซในปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นปีที่ประชาชนไทยเริ่มหวั่นไหวกับปัญหาด้านเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะมีใช้อย่างเพียงพอในอนาคต?!กระทั่งมีข้อถกเถียงเรื่องพลังจากทดแทนเลยไปถึงการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้าของไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตแม้ทางภาครัฐจะยืนยันว่าพลังงานไฟฟ้าเรามีเพียงพอก็ตาม

 • link Biogas ประโยชน์ที่ได้มากกว่าปล่อยทิ้งของเสีย ( 31 พ.ค. 2013, 9:51 )

  Biogas หรือ ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เนื่องจากจะต้องมีของเหลือทิ้งในขั้นตอนกระบวนการผลิต แล้วนำของเสียเหล่านั้นเองมาแปลงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือแก๊ส โดยนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน  ชุมชน  ฟาร์มปศุสัตว์  การขนส่ง  โรงงานอุตสาหกรรม

 • link สุดยอดพืชพลังงานอาหารสัตว์ ปลูกหนเดียว กินยาว 9 ปี ( 15 มี.ค. 2013, 13:49 )

  “หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไม่ต่างอะไรกับสาวงามซ่อนตัวอยู่ในป่า ที่อยู่มาวันหนึ่งกระทรวงพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาพบเจอเข้า ถึงได้รู้ มีสรรพคุณรอบตัว เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ ทำเป็นพืชพลังงานก็ดี”

 • link นวัตกรรมฟาร์มหมู ( 8 มี.ค. 2013, 10:38 )

  ปัจจัยสี่ ประกอบไปด้วย อาหาร เครื่อง นุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ใช่ว่าจะจำเป็นสำหรับมนุษย์เท่านั้น แต่ในสัตว์บริโภคอย่าง สุกร หรือหมู ก็ต้องการปัจจัยสี่ที่มีคุณภาพด้วยเหมือนกัน...รศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ อาจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะหัวหน้าโครงการออกแบบและสร้างโรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยง หมู ให้ข้อมูลว่า สภาพอากาศร้อนชื้นในบ้านเรามีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มหมู เป็ด และไก่ ดังนั้น มจธ. ได้ร่วมกับภาคเอกชนคิดค้นผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาอากาศร้อนในฟาร์มเลี้ยงแบบ ปิด โดยออกแบบโครงสร้างผนังสำเร็จรูปในชื่อเรียกว่า แอโร่ พาเนล (AERO PANEL) ลักษณะเป็นแผ่นโฟมหนาประกบด้วยแผ่นพลาสติกแข็ง ชนิดเดียวกับที่ใช้เป็นองค์ประกอบด้านในตู้เย็น ด้วยคุณลักษณะของโฟมทำหน้าที่เหมือนฉนวนกันความร้อนจึงสามารถรักษาอุณหภูมิ ภาย
  ในโรงเรือนได้เป็นอย่างดี และเมื่อใช้ร่วมกับแผ่นพลาสติกที่มีคุณสมบัติรักษาความเย็นทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ

 • link จริงหรืออีก 10 ปี "ก๊าซ" หมดอ่าวไทย - ต้องพึ่งพาการนำเข้า ค่าไฟพุ่งพรวด ( 28 ก.พ. 2013, 11:30 )

  จริงหรืออีก 10 ปี "ก๊าซ" หมดอ่าวไทย - ต้องพึ่งพาการนำเข้า ค่าไฟพุ่งพรวด !?!

  การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กุมขมับ ปตท.ยืนยันอีก 10 ปีก๊าซธรรมชาติจะหมดไปจากอ่าวไทย กระทบต้นทุนเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้ารัฐ-เอกชนพุ่งพรวด ทางเลือกเดียวต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้ทดแทน แต่ราคาแพงกว่าก๊าซในอ่าวไทยเกือบ 2 เท่า ด้านผู้ว่าการ กฟผ.บอกให้ทำใจ อีก 10 ปีนี้ค่าไฟฟ้ามีสิทธิ์ปรับขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท

 • link ยอดขอผลิตก๊าซชีวภาพทะลุเป้า ( 8 ก.พ. 2013, 17:00 )

  นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ สนพ.ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2551-2555” เพื่อส่งเสริมให้มีการนำน้ำเสีย หรือของเสียที่เหลือทิ้งในภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็น พลังงานทดแทนในรูปความร้อนและไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน 5 ปี จำนวน 338 แห่ง ผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 637 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,950 ล้านบาท/ปี ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินมาจนสิ้นสุดโครงการแล้ว และเป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสนใจสมัครเข้าร่วม โครงการรวมทั้งสิ้น 414 ระบบ สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้

 • link “เสี่ยเพ้ง” ผุดไอเดียทำเอ็นจีวี 2 เกรด ( 5 ก.พ. 2013, 9:41 )

  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตนมีนโยบายจะทำก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ให้เป็น 2 เกรด ได้แก่ 1. เอ็นจีวีเกรดพรีเมียม ที่ไม่ผสมสารซีโอทู และ 2 เอ็นจีวีเกรดธรรมดา ที่ผสมซีโอทู ซึ่งปัจจุบันเอ็นจีวีในเมืองไทยจะเติมซีโอทูทั้งหมด เพราะต้องการทำให้ค่าความร้อนระหว่างก๊าซธรรมชาติที่ได้จากพม่าและที่อ่าว ไทยมีคุณภาพเหมือนกัน ซึ่งหากแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ที่เติมเอ็นจีวีจนเกิดอาการเครื่อง ดับได้เมื่อรับคุณภาพก๊าซต่างกัน

 • link อุบลไบโอผงาด ทำสถิติโรงผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังใหญ่ที่สุดในประเทศ ( 4 ก.พ. 2013, 15:43 )

  กลุ่มบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด กลายเป็นเสือตัวใหญ่ในวงการผลิตเอทานอลทดแทนน้ำมัน กำลังผลิตวันละ 4 แสนลิตร ได้รับแรงหนุนเต็มที่จากธนาคารกรุงไทย คาดอนาคตสดใสเพราะมีวัตถุดิบใช้ผลิตเต็มมือ...นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยหลังเยี่ยมชมกิจการพลังงานของกลุ่มบริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ว่าบริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ธนาคารให้การสนับสนุนเพราะเป็นโรงงานผลิตเอทา นอลใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ กำลังการผลิต 4 แสนลิตรต่อวัน เนื่องจากได้เปรียบในแง่ของวัตถุดิบ ทั้งมันสำปะหลัง และผลผลิตเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
       

Back to Top

Online : 5
Today : 56
Total : 729,274