Let’s build it “Green” สร้างออฟฟิศสีเขียว ด้วยการตรวจติดตามการใช้ไฟฟ้า

Let’s build it “Green” สร้างออฟฟิศสีเขียว ด้วยการตรวจติดตามการใช้ไฟฟ้า

“การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ควรเริ่มจากต้นเหตุ” เช่นเดียว กับการวางแผนลดใช้ไฟฟ้า ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการได้รู้ว่ามีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ในพื้นที่ส่ว...

25 ส.ค. 2016, 15:17
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
วีดีโอสถาบัน
More VideoTags ที่เกี่ยวข้อง
พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, Smart Meter
Online : 2
Today : 43
Total : 474,144