"เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก"สร้างพลังงาน ลดต้นทุน ลดโลกร้อน

"เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก"สร้างพลังงาน ลดต้นทุน ลดโลกร้อน

ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก คือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีจำนวนการเลี้ยงไม่สูงมาก  ถ้าเป็นสุกร ก็ไม่เกิน 500 ตัว  ไก่ไข่ ไม่เกิน 10,000 ตัว หรือ วัวนมและวัวเนื้อ ไม่เกิน 100 ตัว ซึ่งของเสียจากฟาร์มเ...

22 ก.ค. 2016, 16:59
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
No Image

1 ม.ค. 1970, 7:00
วีดีโอสถาบัน
More VideoTags ที่เกี่ยวข้อง
พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, Smart Meter
Online : 9
Today : 360
Total : 431,506