ERDI - Training
ERDI - Register Chicken Farm Phase 2
สถาบันพลังงาน มช. จัดสัมมนา "คิด ทำ สร้างสรรค์แบรนด์ ให้รุ่ง" 16-17 ส.ค.57

สถาบันพลังงาน มช. จัดสัมมนา "คิด ทำ สร้างสรรค์แบรนด์ ให้รุ่ง" 16-17 ส.ค.57

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนา เรื่อง "คิด ทำ สร้างสรรค์แบรนด์ ให้รุ่ง " เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และแนวคิดในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ให้โดดเ...

19 ส.ค. 2014, 9:39
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
สถาบันพลังงาน มช. ชู “พลังงานก๊าซชีวภาพ” ร่วมสนองพระราชดำริพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงาน มช. ชู “พลังงานก๊าซชีวภาพ” ร่วมสนองพระราชดำริพลังงานทดแทน

"...ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้  มี  แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด...

26 ก.พ. 2014, 14:36
ผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันฯ
วีดีโอสถาบัน
Online : 2
Today : 347
Total : 199,516