ERDI - Register Chicken Farm Phase 2
เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชม สถาบันพลังงาน มช. (ERDI-CMU)

เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชม สถาบันพลังงาน มช. (ERDI-CMU)

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ  รั...

29 ต.ค. 2014, 13:51
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
สถาบันพลังงาน มช. ชู “พลังงานก๊าซชีวภาพ” ร่วมสนองพระราชดำริพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงาน มช. ชู “พลังงานก๊าซชีวภาพ” ร่วมสนองพระราชดำริพลังงานทดแทน

"...ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้  มี  แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด...

26 ก.พ. 2014, 14:36
วีดีโอสถาบัน
Tags ที่เกี่ยวข้อง
พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน
Online : 6
Today : 425
Total : 224,335