สถาบันพลังงาน มช.ร่วมจัดนิทรรศการในงานวิถีวิจัย 5 ทศวรรษ มช. ชูแนวคิด “กินดี อยู่ดี มีสุข”

สถาบันพลังงาน มช.ร่วมจัดนิทรรศการในงานวิถีวิจัย 5 ทศวรรษ มช. ชูแนวคิด “กินดี อยู...

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2588 วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ระหว่างวั...

23 ม.ค. 2015, 10:44
เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

เนเปียร์ หญ้าสร้างอนาคต ใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งพลังงาน

“พลังงานสีเขียว หรือพลังงานบนดิน ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของ ประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานสีเขียวที่มีการพูดมากที่ สุดใ...

31 ก.ค. 2013, 8:47
วีดีโอสถาบัน
Tags ที่เกี่ยวข้อง
พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน, พลังงานสะอาด, พลังงานทดแทน
Online : 4
Today : 20
Total : 255,148